4 czerwca 2018

Uroczystość nadania imienia Szkole Podstawowej w Rogalinie

Dnia 25 maja 2018 r. Wielkopolski Kurator Oświaty, Elżbieta Leszczyńska uczestniczyła w uroczystości nadania Szkole Podstawowej w Rogalinie imienia Prezydenta RP Edwarda Raczyńskiego oraz przekazaniu sztandaru. W związku z tym w szkole zorganizowano, m.in.  wystawę pamiątek i fotografii  związanych  z jej historią.

Była też okazja do sentymentalnego „spotkania po latach” nauczycieli i pracowników szkoły.