13 września 2018

Spotkania Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dyrektorami szkół i placówek

W dniach 27 sierpnia –11 września 2018 r. w Poznaniu i Delegaturach Kuratorium Oświaty w Poznaniu odbyły się spotkania Wielkopolskiego Kuratora Oświaty pani Elżbiety Leszczyńskiej z dyrektorami szkół i placówek województwa wielkopolskiego. Podczas narad zostały przekazane wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w roku szkolnym 2017/2018. Dokonano podsumowania ewaluacji zewnętrznych i omówiono kontrole planowe oraz doraźne. Przedstawione zostały podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019, plan nadzoru pedagogicznego i koncepcja organizacji nadzoru pedagogicznego Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. Dyrektorzy zostali też poinformowani o zmianach w prawie.