6 grudnia 2018

Konferencja „Partnerzy w kształceniu zawodowym z wykorzystaniem nowej podstawy programowej”

Konferencja „Partnerzy w kształceniu zawodowym z wykorzystaniem nowej podstawy programowej” odbyła się we Wronkach 29 listopada 2018 r. Honorowy patronat nad przedsięwzięciem objęła Pani Elżbieta Leszczyńska, Wielkopolski Kurator Oświaty. Organizatorami konferencji byli: Wielkopolski Kurator Oświaty, Samsung Electronics Poland Manufacturing Sp. z o.o. oraz Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich we Wronkach.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele organów prowadzących szkoły/ placówki oraz dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, kierownicy szkolenia  praktycznego. Podczas konferencji przestawiono, m.in. miejsce szkolnictwa zawodowego w systemie edukacji, proponowane i planowane rozwiązania legislacyjne w zakresie organizacji kształcenia zawodowego, przykłady planowania procesu edukacyjnego w kontekście przepisów prawa, skuteczności kształcenia zawodowego oraz przykłady kształcenia kadr dla potrzeb szkolnictwa zawodowego.

Ponadto uczestnicy konferencji zwiedzili fabrykę Samsunga we Wronkach i usłyszeli o wyzwaniach dla edukacji z perspektywy pracodawców, zastosowaniu nowoczesnych technologii informatycznych w przemyśle i rozwijaniu kompetencji dodatkowych poprzez realizację programów edukacyjnych.