17 grudnia 2018

Konferencja prasowa Wielkopolskiego Kuratora Oświaty

Dnia 7 grudnia 2018 r. Wielkopolski Kurator Oświaty Elżbieta Leszczyńska wraz z Wicekuratorem Oświaty Zbigniewem Talagą i wicedyrektorem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej Marcinem Jakubowskim wzięli w konferencji prasowej poświęconej rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych w roku szkolnym 2019/2020. Na początku przedstawiono dane liczbowe dotyczące rekrutacji oraz organizację całego procesu. Omówiono szczegółowo przygotowanie szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych do przyjęcia uczniów. Ponadto Kuratorzy zaprezentowali plany wsparcia procesu rekrutacji przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu, a wicedyrektor OKE przedstawił dziennikarzom jak będą przebiegały egzaminy zewnętrzne.

więcej informacji na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.