12 grudnia 2018

Szkolenie „Dziecko z cukrzycą”

Dnia 10 grudnia 2018 r. w Sali Sesyjnej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu odbyło się szkolenie poświęcone cukrzycy u dzieci. Szkolenie zostało przeprowadzone w ramach piątej już edycji pt. Dziecko z cukrzycą przez Ministerstwo Zdrowia, Wojewodę Wielkopolskiego oraz Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.

Dr n. med. Witold Stankiewicz omówił następujące zagadnienia: informacje ogólne o cukrzycy, leczenie i postępowanie, powikłania cukrzycy, dziecko z cukrzycą w szkole.

Materiały edukacyjne dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia