16 stycznia 2019

Wielkopolska Regionalna Konferencja Rad Rodziców

Dnia 14 grudnia 2018 r. Wicekurator Oświaty dr Zbigniew Talaga wziął udział w Wielkopolskiej Regionalnej Konferencji Rad Rodziców. Podczas spotkania mówiono o roli rad rodziców w tworzeniu szkolnego środowiska oraz o ich znaczeniu w polskim systemie oświaty i realizacji podstawy programowej.

W trakcie konferencji nie zabrakło dyskusji oraz wielu pytań. Uczestnicy wyjaśniali zagadnienia dotyczące gospodarki finansowej rad rodziców, a także roli dyrektorów szkół w budowaniu współpracy wszystkich uczestników życia szkolnego.

Organizatorami wydarzenia byli Wojewoda Wielkopolski, Wielkopolski Kurator Oświaty oraz fundacja „Rodzice Szkole”. Konferencji towarzyszył również briefing prasowy na temat roli rad rodziców w polskiej szkole.