7 stycznia 2019

Wielkopolski Kurator Oświaty wręczył Stypendia Prezesa Rady Ministrów

Dnia 18 grudnia 2018 r. w Sali Czerwonej Pałacu Działyńskich w Poznaniu odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2018/2019 uczniom szkół z województwa wielkopolskiego. Gospodarzem uroczystości był Wielkopolski Kurator Oświaty pani Elżbieta Leszczyńska.

Wręczenie dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów z województwa wielkopolskiego odbyło się także  w Kaliszu – 10 grudnia 2018 r., w Koninie – 12 grudnia 2018 r., w Lesznie – 20 grudnia 2018 r.  oraz w Pile – 17 grudnia 2018 r.
Uroczystość wręczenia stypendiów w Kaliszu
Uroczystość wręczenia stypendiów w Koninie i Lesznie

Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre. Stypendium przyznaje się jednemu uczniowi danej szkoły na okres od września do czerwca w danym roku szkolnym. Stypendium wypłacane jest ze środków budżetu państwa. W roku szkolnym 2018/2019 Prezes Rady Ministrów przyznał 302 stypendia dla uczniów województwa wielkopolskiego.

Znakomitych wyników pogratulował najlepszym wielkopolskim uczniom Wielkopolski Kurator Oświaty. Obok gratulacji dla Stypendystów znalazły się również podziękowania dla nauczycieli, wychowawców oraz rodziców, którzy są współtwórcami sukcesów młodych ludzi.