5 kwietnia 2019

Wręczenie Stypendium Ministra Edukacji Narodowej

Dnia 5 kwietnia 2019 Wielkopolski Kurator Oświaty Elżbieta Leszczyńska wzięła udział we wręczeniu dyplomów przyznania Stypendium Ministra Edukacji Narodowej uczniom wielkopolskich szkół. Oprócz gratulacji dla Stypendystów za znakomite osiągnięcia, były również podziękowania dla nauczycieli, wychowawców i rodziców. Kandydatów do stypendium wskazują szkoły.

Stypendium Ministra Edukacji Narodowej mogą otrzymać zwycięzcy olimpiad międzynarodowych, laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad lub konkursów na pracę naukową oraz uczniowie realizujący indywidualny tok nauki i uzyskujący najwyższe wyniki, bądź realizujący indywidualny tok studiów. Przepisy przewidują także przyznanie stypendium za bardzo dobre wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym lub międzynarodowym. Stypendium ma formę jednorazowej nagrody pieniężnej. W tym roku szkolnym uhonorowano 14 uczniów.

Uroczystość odbyła się w Sali sesyjnej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu