10 marca 2020

Konferencja „Edukacja w XXI wieku. Bezpieczeństwo społeczne – wybrane perspektywy”

Dnia 4.03.2020 r. Wicekurator Oświaty Aleksandra Kuź wzięła udział w Pałacu w Jankowicach w II Międzynarodowej Konferencji „Edukacja w XXI wieku. Bezpieczeństwo społeczne – wybrane perspektywy”. Celem konferencji było wieloaspektowe spojrzenie na zagadnienie bezpieczeństwa społecznego.

Poprzez prezentację poglądów przedstawicieli państw takich jak: Maroko, Gruzja, Niemcy i Polska, reprezentujących różne środowiska i dyscypliny, możliwa była wymiana wiedzy oraz stworzenie płaszczyzny inspirującej do stawiania pytań i wspólnego poszukiwania odpowiedzi. W centrum zainteresowań prelegentów oraz uczestników konferencji były nie tylko problemy kluczowe związane z bezpieczeństwem informacyjnym, psychologicznym, ekonomicznym, prawnym, ale także humanistyczno-cywilizacyjnym.