29 kwietnia 2020

Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych w szkołach ponadpodstawowych

Szanowni Państwo

W piątek 24 kwietnia 2020 r. był dniem zakończenia zajęć w klasach programowo najwyższych w szkołach ponadpodstawowych.

Informuję, iż w województwie wielkopolskim wszystkie szkoły publiczne przeprowadziły rady pedagogiczne klasyfikacyjne. W naszym województwie to 304 szkoły w tym 49 techników i 155 licea ogólnokształcące, gdzie w klasach maturalnych uczy się ponad 23 tys. uczniów.

Zgodnie z harmonogramem przeprowadzania egzaminu maturalnego przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej sesja egzaminacyjna rozpocznie się 8 czerwca 2020 r.

Dziękuję Dyrektorom i Nauczycielom za sprawne przeprowadzenie zdalnych rad klasyfikacyjnych, które umożliwiły uczniom ukończenie szkoły.

Dziękuję też Nauczycielom za gotowość do dalszego wspierania uczniów poprzez konsultacje w oczekiwaniu na egzamin maturalny.

Wszystkim Maturzystom życzę dobrego i spokojnego przygotowania do egzaminów w tym trudnym czasie epidemii.

Wielkopolski Kurator Oświaty
Elżbieta Leszczyńska