28 kwietnia 2017

Wykaz kandydatów do nadania odznaczeń – 2017

Wielkopolski Kurator Oświaty po zapoznaniu się z opiniami powołanych zespołów w celu wyłonienia kandydatów do nadania orderu i odznaczeń zdecydował o przekazaniu Ministrowi Edukacji Narodowej następujących wniosków:

  1. o nadanie Krzyża Zasługi, Medalu za Długoletnią Służbę – załącznik nr 1;
  2. o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej – załącznik nr 2;

Skierowanie przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty powyższych wniosków do Ministra Edukacji Narodowej nie jest równoznaczne z nadaniem odznaczenia.

Zgodnie z procedurą przyjętą przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty komunikat dotyczący rozstrzygnięcia właściwego organu w sprawie nadania odznaczeń zostanie opublikowany na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Poznaniu niezwłocznie po otrzymaniu informacji z Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Załączniki

Załącznik nr 1
Data: 2017-04-28, rozmiar: 24 KB
Załącznik nr 2
Data: 2017-04-28, rozmiar: 72 KB