28 kwietnia 2017

Wykaz kandydatów do nadania tytułu honorowego profesora oświaty – 2017

Wielkopolski Kurator Oświaty po zapoznaniu się z opiniami komisji powołanej w celu wyłonienia kandydatów do nadania tytułu honorowego profesora oświaty zdecydował o przekazaniu Ministrowi Edukacji Narodowej następujących wniosków:

  1. Pani Anity Plumińskiej-Mieloch,
  2. Pani Beaty Buchwald,
  3. Pani Elżbiety Tomczak,
  4. Pani Ewy Superczyńskiej,
  5. Pani Mirosławy Grzemba-Wojciechowskiej.

Skierowanie przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty powyższych wniosków do Ministra Edukacji Narodowej nie jest równoznaczne z nadaniem wzmiankowanego tytułu.

Zgodnie z procedurą przyjętą przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty komunikat dotyczący rozstrzygnięcia właściwego organu w sprawie nadania tytułu honorowego profesora oświaty zostanie opublikowany na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Poznaniu niezwłocznie po otrzymaniu informacji z Ministerstwa Edukacji Narodowej.