19 stycznia 2018

Ogólnopolskie wykazy szkół i placówek wg województw – SIO

Ogólnopolskie wykazy szkół i placówek wg województw – dane Systemu Informacji Oświatowej wg stanu na 30 września 2017 r.