6 czerwca 2017

Wyniki otwartego konkursu ofert na dofinansowanie organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej – 2017

Wicewojewoda Wielkopolski ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na dofinansowanie organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej z województwa wielkopolskiego w 2017 roku.

Załączniki