Kategoria: Ogólnopolska baza wypoczynku

21 lutego 2017

Ogólnopolska elektroniczna baza wypoczynku

Informujemy, że w sprawach interwencyjnych dotyczących wypoczynku dzieci młodzieży w województwie wielkopolskim należy kontaktować się:

Kuratorium Oświaty w Poznaniu: 61 854 16 67, 61 854 19 36 (w dni robocze) w godz. od 8.00 do 15.30
oraz Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego: 61 854 99 00  (we wszystkie dni robocze) w godz. 15.30 – 8.00 oraz całą dobę w niedziele i święta.

tel. alarmowy 987

Ogólnopolska elektroniczna baza wypoczynku – Ministerstwo Edukacji Narodowej.