Kategoria: Ogólnopolska baza wypoczynku

Ogólnopolska elektroniczna baza wypoczynku

Informujemy, że w sprawach interwencyjnych dotyczących wypoczynku dzieci młodzieży w województwie wielkopolskim należy kontaktować się:

Kuratorium Oświaty w Poznaniu:
Alicja Rajewicz tel: 604 195 147, Anna Wujkowska tel. 780 386 031

Delegatura w Kaliszu:
Marzena Szczudlik  tel: 600 211 837,  Magdalena Grzelińska tel: 600 125 786
Agnieszka Włodarczyk tel: 600 173 195

Delegatura w Koninie:
Joanna Karolewska tel: 780 386 117, Sławomira Kurpik tel: 780 386 115

Delegatura w Lesznie:
Małgorzata Nowacka tel: 780 386 123

Delegatura w Pile:
Grzegorz Maciuszko tel: 780 386 093, Grażyna Rodek  tel: 780 386 094

Ponadto całodobowo czynny jest telefon Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, tel. 61 85 49 900 lub 61 85 49 910.

Ogólnopolska elektroniczna baza wypoczynku – Ministerstwo Edukacji Narodowej.