7 lutego 2018

Uwaga rodzice!

Szanowni Rodzice

Kuratorium Oświaty w Poznaniu informuje, że za zapewnienie dzieciom i młodzieży szkolnej bezpiecznych i higienicznych warunków wypoczynku odpowiedzialny jest organizator wypoczynku. Organizator potwierdza również  udział dziecka w zorganizowanej formie wypoczynku. Wykonuje  wydruk z bazy wypoczynku pod nazwą „Potwierdzenie zgłoszenia wypoczynku”.

Przed wysłaniem dziecka na wypoczynek warto zapoznać się bardzo dokładnie
z zaproponowaną przez organizatora ofertą, zwracając uwagę m.in. na:

  • warunki sanitarno – higieniczne wybranego na wypoczynek obiektu, w tym warunki zakwaterowania,
  • kadrę pedagogiczną, której zostanie powierzone dziecko,
  • zabezpieczenie dostępu do opieki medycznej podczas trwania wypoczynku, w tym zasady informowania o chorobach i dolegliwościach oraz sposobach przyjmowania leków przez dziecko, postępowania w przypadku hospitalizacji dziecka w czasie wypoczynku,
  • obecność danych organizatora w ogólnopolskiej bazie wypoczynku,
  • opracowany szczegółowy program wypoczynku,
  • regulamin pobytu na wypoczynku (m.in.: korzystanie z telefonu komórkowego, zasady korzystania z kieszonkowego – możliwość przechowywania pieniędzy i wartościowych przedmiotów, ewentualne terminy odwiedzin dziecka).

W celu ułatwienia Państwu dotarcia do informacji na temat wybranego wypoczynku funkcjonuje publiczna Baza wypoczynku, w której można sprawdzić, czy organizator wypoczynku dokonał jego zgłoszenia. Link do bazy znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakładce wypoczynek https://men.gov.pl/pl/wypoczynek Na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej znajdują się również poradniki dotyczące wypoczynku.

W okresie ferii, w sprawie informacji lub interwencji,  można dzwonić  na podane niżej numery w godzinach 8.00 – 15.00, od poniedziałku do piątku. Ponadto interwencje przyjmuje całodobowo Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, tel. 61 854 99 00 lub 61 854 99 10.

Dzwoniąc pod niżej wymienione numery można informować o nieprawidłowościach wymagających podjęcia interwencji przez kuratora oświaty w sprawach organizacji wypoczynku, w szczególności w wypadkach występowania zagrożeń dla zdrowia lub życia uczestników wypoczynku.

Informacji na temat wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej udzielają:

Kuratorium Oświaty w Poznaniu:

Alicja Maria Rajewicz tel: 604 195 147
Agnieszka Ewa Kruszyńska tel: 780 386 031

Delegatura w Kaliszu:

Marzena Szczudlik tel: 600 211 837
Magdalena Grzelińska tel: 600 125 786
Agnieszka Włodarczyk tel: 600 173 195

Delegatura w Koninie:
Joanna Karolewska tel: 780 386 117
Sławomira Kurpik tel: 780 386 115

Delegatura w Lesznie:
Magdalena Krystyna Jurkiewicz  tel. 662 361 589

Małgorzata Kinga Nowacka tel: 780 386 123
Mirosław Grzelczyk tel: 780 386 101
Delegatura w Pile:
Renata Urszula Ciołek tel: 67 2123 767
Grzegorz Jan Maciuszko tel: 780 386 093
Grażyna Anna Rodek  tel: 780 386 094

Podstawa prawna: art. 92a-t  i 96a  ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2017 poz. 2198 z późn. zm.)  oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz.U. 2016, poz. 452)