14 czerwca 2018

W związku ze zbliżającymi się wakacjami zadbajmy o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

Szanowni Państwo
Organizatorzy wypoczynku

W trosce o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży szkolnej przypominam, że za zapewnienie dzieciom i młodzieży szkolnej bezpiecznych i higienicznych warunków wypoczynku odpowiedzialny jest organizator wypoczynku.

Podjęcia szczególnych działań wymaga wypoczynek organizowany poza stałą infrastrukturą komunalną, czyli pod namiotami. Ze względu na zdarzające  się różne, niespodziewane warunki atmosferyczne koniecznym jest przygotowanie rozwiązań wspierających zachowanie bezpieczeństwa. Proponujemy organizatorom wykorzystanie następujących możliwości.

 1. Ustalenie z gospodarzem terenu miejsca (jednostką samorządu terytorialnego), do którego można w razie zagrożenia przenieść uczestników wypoczynku.
 2. Zabezpieczenie telefonicznego kontaktu w trzech różnych sieciach (stworzenie możliwości skorzystania z telefonów uczestników).
 3. Nawiązanie kontaktu z Powiatową/Miejską Państwową Strażą Pożarną w celu ustalenia sposobu pozyskania sygnałów o niekorzystnych warunkach atmosferycznych.
 4. Instalacja aplikacji w telefonie umożliwiającej śledzenie prognoz meteorologicznych.
 5. Stałe śledzenie ostrzeżeń meteorologicznych zamieszczanych na stronie  http://www.imgw.pl
 6. Stworzenie kierownikowi wypoczynku możliwości odbioru sms-owych powiadomień o zagrożeniach pogodowych wysyłanych przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

W ramach nadzoru nad bezpieczeństwem uczestników wypoczynku odbywającego się poza stałą infrastrukturą powołano zespoły, które co najmniej dwukrotnie odwiedzą zgłoszony pod namiotami wypoczynek. Przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej, Lasów Państwowych, Policji dokonają oceny stanu przygotowania organizatorów do zapewnienia bezpiecznych warunków pobytu uczestnikom wypoczynku w pierwszych dniach pobytu oraz przeprowadzą pogadanki na temat bezpiecznych zachowań w sytuacji zagrażającej zdrowiu i życiu.

 

Szanowni Rodzice

Przed wysłaniem dziecka na wypoczynek warto zapoznać się bardzo dokładnie z zaproponowaną przez organizatora ofertą, zwracając uwagę m.in. na:

 • warunki sanitarno – higieniczne wybranego na wypoczynek obiektu, w tym warunki zakwaterowania,
 • kadrę pedagogiczną, której zostanie powierzone dziecko,
 • zabezpieczenie dostępu do opieki medycznej podczas trwania wypoczynku, w tym zasady informowania o chorobach i dolegliwościach oraz sposobach przyjmowania leków przez dziecko, postępowania w przypadku hospitalizacji dziecka w czasie wypoczynku,
 • obecność danych organizatora w ogólnopolskiej bazie wypoczynku,
 • opracowany szczegółowy program wypoczynku,
 • regulamin pobytu na wypoczynku (m.in.: korzystanie z telefonu komórkowego, zasady korzystania z kieszonkowego – możliwość przechowywania pieniędzy i wartościowych przedmiotów, ewentualne terminy odwiedzin dziecka).

W celu ułatwienia Państwu dotarcia do informacji na temat wybranego wypoczynku funkcjonuje publiczna Baza wypoczynku, w której można sprawdzić, czy wypoczynek w niej jest widoczny.  Link do bazy znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Poznaniu w zakładce wypoczynek lub http://wypoczynek.men.gov.pl. Na wskazanej stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej znajdują się również poradniki dotyczące wypoczynku.

Dzwoniąc pod niżej wymienione numery w godz. 8.00-15.00 od poniedziałku do piątku można uzyskać informacje o wypoczynku oraz informować o nieprawidłowościach wymagających podjęcia interwencji przez kuratora oświaty w sprawach organizacji wypoczynku, w szczególności o występowaniu zagrożeń dla zdrowia lub życia uczestników wypoczynku.

Kuratorium Oświaty w Poznaniu:
Alicja Rajewicz tel: 604 195 147, Anna Wujkowska tel. 780 386 031

Delegatura w Kaliszu:
Marzena Szczudlik  tel: 600 211 837,  Magdalena Grzelińska tel: 600 125 786
Agnieszka Włodarczyk tel: 600 173 195

Delegatura w Koninie:
Joanna Karolewska tel: 780 386 117, Sławomira Kurpik tel: 780 386 115

Delegatura w Lesznie:
Magdalena Jurkiewicz  tel. 662 361 589, Małgorzata Nowacka tel: 780 386 123
Mirosław Grzelczyk tel: 780 386 101

Delegatura w Pile:
Grzegorz Maciuszko tel: 780 386 093, Grażyna Rodek  tel: 780 386 094

Ponadto całodobowo czynny jest telefon Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, tel. 61 85 49 900 lub 61 85 49 910.

Ważne informacje http://www.psp.wlkp.pl/?art=24781

Elżbieta Leszczyńska
Wielkopolski Kurator Oświaty

 

Podstawa prawna: art. 92a-t  oraz  96a  ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2017 poz. 2198, z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz.U. 2016, poz. 452).