31 lipca 2018

Komunikat kąpieliskowy

Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny wydał komunikat o jakości wody w kąpieliskach oraz miejscach wykorzystywanych do kąpieli obecnie otwartych na terenie województwa wielkopolskiego.

Rejestr oznakowanych kąpielisk prowadzony przez Państwową Inspekcję Sanitarną.

Załączniki

Komunikat kąpieliskowy
Data: 2018-08-02, rozmiar: 298 KB