10 stycznia 2019

Bezpieczny wypoczynek w okresie ferii zimowych

Szanowni Rodzice

Przypominamy, że za zapewnienie dzieciom i młodzieży szkolnej bezpiecznych i higienicznych warunków wypoczynku odpowiedzialny jest organizator wypoczynku (podstawa prawna: art.92a-t i art. 96a  ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Dz.U. z 2018 poz. 1457, z późn. zm. oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży Dz.U. 2016, poz. 452).

Informacje dotyczące organizacji wypoczynku dostępne są na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Poznaniu w zakładce wypoczynek lub http://wypoczynek.men.gov.pl , na której znajduje się również  Baza wypoczynku z danymi o zatwierdzonych formach wypoczynku.

Poradnik bezpiecznego wypoczynku