13 stycznia 2020

Wypoczynek – zima 2020

Drodzy Uczniowie, Wychowankowie
szkół i placówek
województwa wielkopolskiego

Zbliżają się ferie zimowe. W województwie wielkopolskim rozpoczną się 27 stycznia i trwać będą do 7 lutego 2020 r. W związku z tym życzymy Wam pięknej pogody, radości i przede wszystkim bezpiecznego wykorzystania czasu wolnego od zajęć szkolnych.

Udany wypoczynek to przede wszystkim bezpiecznie spędzony czas, dlatego przypominamy, by przestrzegać zasad bezpieczeństwa,  zarówno w domu jak i podczas zorganizowanego wypoczynku.

 

Szanowni Rodzice

Ponownie przypominamy, że za zapewnienie dzieciom i młodzieży szkolnej bezpiecznych i higienicznych warunków wypoczynku odpowiedzialny jest organizator wypoczynku.

Przed wysłaniem dziecka na wypoczynek warto zapoznać się bardzo dokładnie z zaproponowaną przez organizatora ofertą, zwracając uwagę m.in. na:

  • warunki sanitarno – higieniczne wybranego na wypoczynek obiektu, w tym warunki zakwaterowania,
  • kadrę pedagogiczną, której zostanie powierzone dziecko,
  • zabezpieczenie dostępu do opieki medycznej podczas trwania wypoczynku, w tym zasady informowania o chorobach i dolegliwościach oraz sposobach przyjmowania leków przez dziecko, postępowania w przypadku hospitalizacji dziecka w czasie wypoczynku,
  • obecność danych organizatora w ogólnopolskiej bazie wypoczynku,
  • opracowany szczegółowy program wypoczynku,
  • regulamin pobytu na wypoczynku (m.in.: korzystanie z telefonu komórkowego, zasady korzystania z kieszonkowego – możliwość przechowywania pieniędzy i wartościowych przedmiotów, ewentualne terminy odwiedzin dziecka).

W celu ułatwienia Państwu dotarcia do informacji na temat wybranego wypoczynku funkcjonuje publiczna Baza wypoczynku, w której można sprawdzić, czy organizator wypoczynku dokonał jego zgłoszenia. Link do bazy znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Poznaniu  www.ko.poznan.pl w zakładce wypoczynek lub http://wypoczynek.men.gov.pl Na wskazanych stronach internetowych znajdują się również poradniki dotyczące wypoczynku oraz adresy stron internetowych z informacjami poświęconymi bezpiecznemu wypoczynkowi.

Ponadto informujemy, że całodobowo czynne jest Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, tel. 61 854 99 00.

Również dzwoniąc pod niżej wymienione numery można informować o nieprawidłowościach wymagających podjęcia interwencji przez kuratora w sprawach organizacji wypoczynku,
w szczególności w wypadkach występowania zagrożeń dla zdrowia lub życia uczestników wypoczynku.

Informacji na temat wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej udzielają:

w Poznaniu: Alicja Maria Rajewicz tel. 604 195 147, Anna Wujkowska tel. 780 386 031

w Lesznie:   Małgorzata  Kinga Nowacka tel. 780 386 123, Danuta Mikołajczak tel. 780 386 010

w Pile: Grzegorz Jan Maciuszko tel. 780 386 093, Grażyna Anna Rodek tel. 780 386 094

w Kaliszu: Marzena Szczudlik tel. 600 211 837, Magdalena Lielbriedis tel. 600 125 786

w Koninie: Joanna Karolewska tel. 780 386 117, Sławomira Kurpik  tel. 780 386 115

 

Podstawa prawna: art. 92 i 96a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz.U. z 2019 r., poz. 1481 z późn. zm.)  oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz.U. 2016, poz. 452)