29 czerwca 2020

Wypoczynek – bezpieczeństwo uczestników

Udany wypoczynek to przede wszystkim bezpiecznie spędzony czas, dlatego przypominamy, by przestrzegać zasad bezpieczeństwa,  zarówno w domu jak i podczas zorganizowanego wypoczynku. Ponownie przypominamy, że za zapewnienie dzieciom i młodzieży szkolnej bezpiecznych i higienicznych warunków wypoczynku odpowiedzialny jest organizator wypoczynku.

Przed wysłaniem dziecka na wypoczynek warto zapoznać się bardzo dokładnie z zaproponowaną przez organizatora ofertą, zwracając uwagę m.in. na:

  • warunki sanitarno – higieniczne wybranego na wypoczynek obiektu, w tym warunki zakwaterowania,
  • kadrę pedagogiczną, której zostanie powierzone dziecko,
  • zabezpieczenie dostępu do opieki medycznej podczas trwania wypoczynku, w tym zasady informowania o chorobach i dolegliwościach oraz sposobach przyjmowania leków przez dziecko, postępowania w przypadku hospitalizacji dziecka w czasie wypoczynku,
  • obecność danych organizatora w ogólnopolskiej bazie wypoczynku,
  • opracowany szczegółowy program wypoczynku,
  • regulamin pobytu na wypoczynku (m.in.: korzystanie z telefonu komórkowego, zasady korzystania z kieszonkowego – możliwość przechowywania pieniędzy i wartościowych przedmiotów, ewentualne terminy odwiedzin dziecka).

W celu ułatwienia Państwu dotarcia do informacji na temat wybranego wypoczynku funkcjonuje publiczna Baza wypoczynku, w której można sprawdzić, czy organizator wypoczynku dokonał jego zgłoszenia. Link do bazy znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Poznaniu  www.ko.poznan.pl w zakładce wypoczynek lub http://wypoczynek.men.gov.pl. Na wskazanych stronach internetowych znajdują się również poradniki dotyczące wypoczynku oraz adresy stron internetowych z informacjami poświęconymi bezpiecznemu wypoczynkowi.

Ponadto informujemy, że całodobowo czynne jest Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, tel. 61 85 49 900.

Również dzwoniąc pod niżej wymienione numery można informować o nieprawidłowościach wymagających podjęcia interwencji przez kuratora oświaty w sprawach organizacji wypoczynku, w szczególności w wypadkach występowania zagrożeń dla zdrowia lub życia uczestników wypoczynku.

Informacji na temat wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej udzielają:

w Poznaniu:
Alicja Maria Rajewicz tel. 604 195 147
Anna Wujkowska tel. 780 386 031

w Lesznie:
Małgorzata  Kinga Nowacka tel. 780 386 123
Danuta Mikołajczak tel. 780 386 010

w Pile:
Grzegorz Jan Maciuszko tel. 780 386 093
Grażyna Anna Rodek tel. 780 386 094

w Kaliszu:
Marzena Szczudlik tel. 600 211 837
Alicja Januszkiewicz tel. 600 887 174

w Koninie:
Joanna Karolewska tel. 780 386 117
Sławomira Kurpik  tel. 780 386 115

Podstawa prawna: art. 92 i 96a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2019 r., poz. 1481 z późn. zm.)  oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz.U. 2016, poz. 452)