12 stycznia 2022

Ferie zimowe 2022

Podczas ferii zimowych – od 17 do 31 stycznia 2022 r. – w województwie wielkopolskim zostanie zorganizowanych około 500 różnych form wypoczynków: obozów, zimowisk, półkolonii oraz  warsztatów dla blisko 14 tys. dzieci i młodzieży. Wykaz legalnie zorganizowanych wypoczynków znajduje się w ogólnopolskiej bazie wypoczynku, dostępnej na stronie wypoczynek.mein.gov.pl Dzięki niej w łatwy i szybki sposób można sprawdzić wiarygodność organizatora wypoczynku. Z uwagi na trwającą pandemię, w tym roku również organizatorów wypoczynku obowiązują Wytyczne GIS, MZ, MEiN, które stanowią podstawę do opracowania własnych procedur (regulaminów) bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, adekwatnych do organizowanych różnych form wypoczynku. W trosce o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, w sprawach dotyczących przestrzegania przepisów sanitarno -higienicznych, organizatorzy wypoczynku zimowego powinni także uwzględniać komunikaty zamieszczane na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia, a w przypadku organizowania wyjazdów poza granice naszego kraju Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Ważne adresy dotyczące bezpieczeństwa podczas zimowego wypoczynku:

wpisując numer rejestracyjny pojazdu rodzice otrzymają bezpłatną informację, czy autokar, który zawiezie dziecko na wakacje ma aktualne badania techniczne i polisę ubezpieczeniową

  • Strona internetowa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji: https://www.gov.pl/web/mswia/system-powiadamiania-ratunkowego – to system powiadamiania ratunkowego numer alarmowy, bezpłatny i dostępny na terenie całej Unii Europejskiej
  • Strona internetowa Ministerstwa Spraw Zagranicznych: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych – są tam informacje dla podróżujących przygotowane przez polskie placówki dyplomatyczne
    we współpracy z MSZ, gdzie w profilach krajów znajdują się informacje i ostrzeżenia dla podróżujących.
  • Bezpłatna aplikacja iPolak, która jest dostępna na stronie: https://www.msz.gov.pl/pl/ipolak jest to niezbędnik w podróży, gdzie m.in. są aktualne ostrzeżenia dla podróżujących publikowane przez MSZ.
  • Rejestracja wyjazdu za granicę przez bezpłatny serwis „Odyseusz”: https://odyseusz.msz.gov.pl/ – dzięki rejestracji służby konsularne będą wiedziały o pobycie osoby na terenie danego państwa i w razie konieczności będzie możliwy szybki kontakt, czy skuteczna pomoc.