Kategoria: Wypoczynek w czasie wolnym od zajęć szkolnych

21 lutego 2017

Zgłaszanie wypoczynku uczniów w czasie wolnym od zajęć szkolnych

Podstawa prawna:

  • Ustawa dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156, z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1629)
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r.w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. poz. 452)

Dyrektorzy szkół/placówek wypełniają znajdujący się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Poznaniu formularz – Zgłoszenie wypoczynku uczniów w czasie wolnym od zajęć szkolnych (Kartę zgłoszenia wypoczynku uczniów trwającego do 3 dni w czasie wolnym od zajęć szkolnych).

Wydrukowaną i podpisaną Kartę zgłoszenia wypoczynku uczniów trwającego do 3 dni w czasie wolnym od zajęć szkolnych wraz z programem (załącznik n r 1) i oświadczeniem (załącznik nr 2) należy dostarczyć/przesłać nie później niż na 3 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku do Kuratorium Oświaty w Poznaniu, ul. Kościuszki 93, 61-716 Poznań, pok. 339.

Załączniki