9 stycznia 2018

Przyznany udział finansowy Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w kosztach organizacji przedsięwzięć

Szanowni Państwo

W dniach 20-21 grudnia 2017 roku odbyło się posiedzenie Zespołu ds. podziału środków finansowych Wielkopolskiego Kuratora Oświaty na organizację olimpiad, konkursów, turniejów, przeglądów oraz innych form współzawodnictwa i prezentacji osiągnięć uczniów na obszarze województwa wielkopolskiego na 2018 r.

Do Kuratorium Oświaty w Poznaniu wpłynęło 228 wniosków o udział finansowy Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w kosztach organizacji przedsięwzięć na łączną kwotę 416 450,00 zł, z czego 218 wnioskodawcom przyznano ww. wsparcie finansowe.

Środki finansowe przeznaczone na organizację przedsięwzięć w 2017 r. wynosiły 83 500 zł, natomiast planowana kwota finansowa na 2018 r. wynosi 86 400 zł.

W porównaniu do 2017 roku wzrosła liczba wniosków o ponad 100, dlatego Wielkopolski Kurator Oświaty przyznał środki finansowe w niższych kwotach, aby każda szkoła, przedszkole, placówka oraz inny podmiot, które złożyły wniosek mogły otrzymać wsparcie finansowe na organizację przedsięwzięć.

Wielkopolski Kurator Oświaty docenia Państwa zaangażowanie w działania na rzecz dzieci i młodzieży, które sprzyjają rozwojowi i popularyzacji zainteresowań uczniów, kształtują właściwe postawy, aktywność intelektualną, kulturalną i fizyczną, a także doskonalą ich wiedzę i umiejętności.

Załączniki