17 marca 2020

Komunikat w sprawie udziału finansowego Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w przedsięwzięciach

Szanowni Państwo Wnioskodawcy, którzy otrzymali wsparcie finansowe w organizacji olimpiad, konkursów, turniejów, przeglądów oraz innych form współzawodnictwa i prezentacji osiągnięć uczniów w 2020 r.

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych przedsięwzięcia, które z przyczyn niezależnych od organizatorów nie odbędą się w najbliższych miesiącach mogą zostać zrealizowane w terminie późniejszym, do grudnia 2020 r.

Uprzejmie informuję, że środki finansowe, które zostały przyznane na 2020 r. nie mogą być przekazane w 2021 r.

W zawiązku z powyższym uprzejmie proszę o przekazanie informacji o przedsięwzięciach, które nie odbędą się w 2020 r. na adres e-mail: m.nowek@ko.poznan.pl.

W przypadku przedsięwzięć, które będą organizowane w 2021 r. należy złożyć wnioski zgodnie z Zasadami udziału finansowego Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w kosztach organizacji olimpiad, konkursów, turniejów, przeglądów oraz innych form współzawodnictwa i prezentacji osiągnięć uczniów na obszarze województwa wielkopolskiego.