Kategoria: Obowiązek lustracji

16 marca 2017

Obowiązek lustracji – osoby zgłaszające swoje kandydatury na stanowiska dyrektorów szkół

Podstawa prawna: Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów

Obowiązkiem lustracyjnym są objęci kandydaci na stanowisko:

  • dyrektora szkoły publicznej,
  • dyrektora placówki pod warunkiem, że w jej strukturze utworzona została szkoła publiczna, a dyrektor placówki pełni jednocześnie funkcję dyrektora tej szkoły,

urodzeni przed dniem 1 sierpnia 1972 r.

Oświadczenie lustracyjne składa się w chwili wyrażenia zgody na kandydowanie lub zgody na objęcie lub wykonywanie funkcji. Kandydaci zgłaszający się do konkursu na stanowisko dyrektora szkoły publicznej winni złożyć oświadczenie lustracyjne zgodnie z załącznikiem nr 1a do ustawy.

Obowiązek lustracyjny nie został nałożony na inne niż wskazane powyżej osoby ubiegające się o stanowiska kierownicze w pozostałych jednostkach organizacyjnych systemu oświaty.

Złożenie oświadczenia lustracyjnego powoduje wygaśnięcie obowiązku jego powtórnego złożenia w przypadku późniejszego kandydowania lub wykonywania funkcji publicznej, z którą związany jest obowiązek złożenia oświadczenia. W takiej sytuacji osoba zobowiązana do złożenia oświadczenia lustracyjnego składa Wielkopolskiemu Kuratorowi Oświaty informację o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego zgodnie z załącznikiem nr 2a do ustawy.

Załączniki