23 lipca 2019

Wydawanie opinii w sprawie spełniania przez szkołę niepubliczną wymagań określonych w art. 14 ust. 3 ustawy – Prawo oświatowe

Procedura dotycząca wydawania opinii przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie spełniania przez szkołę niepubliczną wymagań określonych w art. 14 ust. 3 ustawy – Prawo oświatowe

Podstawa prawna

  1. 168 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148), zwanej dalej ustawą – Prawo oświatowe.
  2. 48 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2245 z późn. zm.).
  3. Zasady klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów określa rozdział 3a i 3b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r.
    1457, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o systemie oświaty.

 

Informacji na temat postępowania o wydanie opinii w sprawie spełniania przez szkołę niepubliczną wymagań określonych w art. 14 ust. 3 ustawy – Prawo oświatowe udzielają pracownicy WNS:

  • Krzysztof Henryk Krajewski, starszy wizytator, pokój 315, tel. 780 386 044,
  • Ewa Cejza, referent administracyjno-prawny, pokój 315, tel. 780 386 045,
  • Małgorzata Buchert, starszy wizytator, pokój 318, tel. 600 849 120,
  • Joanna Borowicz, starszy wizytator, pokój 315, tel. 780 386 029,
  • Agnieszka Dębiak-Król, wizytator, tel. 780 386 028.

Załączniki