Kategoria: Patronat Wielkopolskiego Kuratora Oświaty

6 lutego 2017

Zasady udzielania honorowego patronatu przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty

Patronat Wielkopolskiego Kuratora Oświaty oznacza honorową opiekę nad przedsięwzięciami edukacyjnymi organizowanymi na terenie województwa wielkopolskiego lub całego kraju.

Pod pojęciem przedsięwzięcie edukacyjne należy rozumieć: olimpiady, konkursy, turnieje, przeglądy oraz inne formy współzawodnictwa i prezentacji osiągnięć uczniów.

Patronatem Wielkopolskiego Kuratora Oświaty mogą być objęte przedsięwzięcia edukacyjne, które

  • sprzyjają rozwojowi i popularyzacji zainteresowań uczniów;
  • kształtują właściwe postawy, aktywność intelektualną, kulturalną i fizyczną;
  • doskonalą wiedzę i umiejętności dzieci i młodzieży;
  • służą prezentacji wiedzy i umiejętności uczniów;
  • charakteryzują się wysoką wartością merytoryczną, programową i organizacyjną;
  • wyróżniają się szczególnymi walorami.

Wniosek o objęcie patronatem honorowym przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty przedsięwzięcia edukacyjnego mogą składać:

  • szkoły i placówki;
  • szkoły wyższe;
  • organizacje społeczne działające na rzecz oświaty lub wspomagające oświatę;
  • fundacje, stowarzyszenia oraz inne podmioty w uzasadnionych przypadkach.

Załączniki