Kategoria: Sprawy Kuratorium

1 lutego 2017

Sprawy Kuratorium Oświaty

Zadanie Imię i nazwisko Telefon
Informacja dla prasy Karolina Adamska (61) 8541 569
Ewaluacje Wydział Nadzoru Pedagogicznego (61) 670 40 87
Kontrole planowe i doraźne Wydział Nadzoru Pedagogicznego (61) 670 40 87
Edukacja specjalna Wydział Nadzoru Pedagogicznego (61) 670 40 87
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne Mirosława Abreu-Diaz (61) 8541 915
Sprawy uczniów i wychowanków Wydział Nadzoru Pedagogicznego (61) 670 40 87
Nadanie uprawnień szkoły publicznej Ewa Cejza
Krzysztof Krajewski
(61) 8541 345
Konkursy tematyczne i patronaty Wydział Rozwoju Edukacji (61) 670 40 85
Akredytacja placówek doskonalenia nauczycieli (61) 670 40 85
Akredytacja form kształcenia ustawicznego (61) 670 40 85
BIP – ogłoszenia o konkursie na stanowisko dyrektora Krystyna Brych-Rajman (61) 8541 596
Konkursy przedmiotowe Anna Bzowska (61) 8541 665
Dofinansowanie imprez oświatowych Małgorzata Nowek 780 386 024
Innowacje i eksperymenty pedagogiczne Irena Pyszyńska-Królak (61) 8541 073
Koordynator ds. innowacji w edukacji Irena Pyszyńska-Królak (61) 8541 679
Uznawanie wykształcenia uzyskanego za granicą Ewelina Wysocka (61) 670 40 86
Legalizacja świadectw i indeksów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą Ewelina Wysocka (61) 670 40 86
Awans zawodowy nauczyciela dyplomowanego Agata Krzywania
Zofia Nowak
Bartosz Popiołek
Jakub Przybylski
(61) 8541 573
(61) 8541 662
(61) 8541 720
Nagrody, odznaczenia i ordery Agata Krzywania
Zofia Nowak
(61) 8541 573
(61) 8541 662
Honorowy profesor oświaty Jakub Przybylski (61) 8541 720
Kwalifikacje zawodowe nauczycieli Agata Krzywania
Bartosz Popiołek
(61) 8541 573
(61) 8541 662
Lustracja kandydatów ubiegających się o stanowisko dyrektora szkoły Jakub Przybylski (61) 8541 720
Programy rządowe Beata Rokus-Stawińska
Małgorzata Wolińska
Katarzyna Zarzyńska
(61) 8541 562
(61) 8541 391
(61) 8541 572
System Informacji Oświatowej Agnieszka Sobocka 780 386 024
Sprawy archiwalne Przemysław Janiszewski
Emilia Król
Tomasz Bączkiewicz
(61) 8541 377
Rzecznik Dyscyplinarny dla Nauczycieli przy Wojewodzie Wielkopolskim Mariusz Stróżewski (61) 8541 575
Przewodnicząca Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Wielkopolskim Katarzyna Wardzińska (61) 8541 322
Wypoczynek dzieci i młodzieży Alicja Rajewicz
Agnieszka Kruszyńska
(61) 8541 667
Zgody na prowadzenie kursów dla kierowników wypoczynku oraz kursów dla wychowawców kolonijnych Małgorzata Buchert (61) 8541 563
Kursy pedagogiczne dla instruktorów praktycznej nauki zawodu Małgorzata Buchert (61) 8541 563
Skargi i inicjatywy obywatelskie Danuta Hyżak
Bernadeta Polak
(61) 8541 869
Wypadki ciężkie, śmiertelne i zbiorowe Joanna Borowicz (61) 8541 575