Kategoria: Sprawy Kuratorium

5 października 2018

Sprawy Kuratorium Oświaty

Zadanie Imię i nazwisko Telefon
Informacja dla prasy Karolina Adamska 780 386 020
Ewaluacje Wydział Nadzoru Pedagogicznego 61 670 40 87
Kontrole planowe i doraźne Wydział Nadzoru Pedagogicznego 61 670 40 87
Edukacja specjalna Wydział Nadzoru Pedagogicznego 61 670 40 87
Edukacja włączająca Brygida Wieczorek
Elżbieta Czuba
Aneta Jarmuż
Magdalena Jurkiewicz
780 386 051
608 062 845
780 386 113
65 6141 100
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne Mirosława Abreu-Diaz 780 386 081
Sprawy uczniów i wychowanków Wydział Nadzoru Pedagogicznego 61 670 40 87
Kształcenie zawodowe Marzena Szułczyńska
Krzysztof Skrętny
780 386 027
780 386 049
Nadanie uprawnień szkoły publicznej Ewa Cejza
Krzysztof Krajewski
780 386 045
780 386 044
Konkursy tematyczne i patronaty Wydział Rozwoju Edukacji 61 670 40 85
Akredytacja placówek doskonalenia nauczycieli Marzena Szułczyńska 780 386 027
Akredytacja form kształcenia ustawicznego Marzena Szułczyńska 780 386 027
Koordynator ds. innowacji w edukacji Mateusz Leszkowicz 780 386 022
BIP – ogłoszenia o konkursie na stanowisko dyrektora Michał Urzędowski 780 386 026
Konkursy przedmiotowe Rafał Renz 780 386 057
Dofinansowanie imprez oświatowych Małgorzata Nowek 780 386 024
Uznawanie wykształcenia uzyskanego za granicą Ewelina Wysocka
Magdalena Zamoyska
61 670 40 86
780 386 015
Legalizacja świadectw i indeksów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą Ewelina Wysocka
Magdalena Zamoyska
61 670 40 86
780 386 015
Awans zawodowy nauczyciela dyplomowanego Paulina Koralewska
Jakub Przybylski
780 386 046
780 386 047
Nagrody, odznaczenia i ordery Wydział do Spraw Nauczycieli i Sieci Szkół 61 670 40 86
Honorowy profesor oświaty Jakub Przybylski 780 386 047
Kwalifikacje zawodowe nauczycieli Wydział do Spraw Nauczycieli i Sieci Szkół 61 670 40 86
Lustracja kandydatów ubiegających się o stanowisko dyrektora szkoły Jakub Przybylski 780 386 047
Programy rządowe Beata Rokus-Stawińska
Małgorzata Wolińska
Katarzyna Zarzyńska
780 386 042
780 386 040
780 386041
System Informacji Oświatowej Agnieszka Sobocka 780 386 024
Sprawy archiwalne Przemysław Janiszewski
Tomasz Bączkiewicz
Izabela Walkowiak
784 437 330
780 386 012
Rzecznik Dyscyplinarny dla Nauczycieli przy Wojewodzie Wielkopolskim Mariusz Stróżewski 784 919 705
Przewodnicząca Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Wielkopolskim Krystyna Brych-Rajman 882 161 269
Obsługa Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Wielkopolskim Michał Urzędowski 780 386 026
Wypoczynek dzieci i młodzieży Alicja Rajewicz
Anna Wujkowska
604 195 147
780 386 031
Zgody na prowadzenie kursów dla kierowników wypoczynku oraz kursów dla wychowawców kolonijnych Wydział do Spraw Nauczycieli i Sieci Szkół 61 670 40 86
Kursy pedagogiczne dla instruktorów praktycznej nauki zawodu Wydział do Spraw Nauczycieli i Sieci Szkół 61 670 40 86
Kwalifikacyjne kursy zawodowe Marzena Szułczyńska 780 386 027
Skargi i inicjatywy obywatelskie Danuta Hyżak
Bernadeta Polak
780 386 032
780 386 033
Wypadki ciężkie, śmiertelne i zbiorowe oraz wypadki uczestników wypoczynku Joanna Borowicz 780 386 029

 

5 października 2018

Zespół ds. rekrutacji

W Kuratorium Oświaty w Poznaniu działa Zespół ds. rekrutacji do szkół ponadpodstawowych, dotychczasowych trzyletnich liceów ogólnokształcących i dotychczasowych czteroletnich techników na rok szkolny 2019/2020

e-mail: reformaedukacji@ko.poznan.pl

Kuratorium Oświaty w Poznaniu
Pl. Wolności 18, III piętro
61-739 Poznań
Wydział do Spraw Nauczycieli i Sieci Szkół
Joanna Borowicz – koordynator zespołu, starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Poznaniu
tel. 780 386 029

 

Kuratorium Oświaty w Poznaniu
ul. Kościuszki 93
61-716 Poznań

Wydział Nadzoru Pedagogicznego
Barbara Zatorska – starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Poznaniu
tel. 780 386 050
Agata Herda – wizytator Kuratorium Oświaty w Poznaniu
tel. 780 386 079

Wydział Rozwoju Edukacji
Grażyna Pogonowska – starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Poznaniu (konkursy przedmiotowe)
tel. 780 386 057
Jarosław Biegała – starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Poznaniu (wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych)
tel. 780 386 021

Delegatura w Kaliszu
ul. Kolegialna 4
62-800 Kalisz
Anna Piotrowska – starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Poznaniu
tel. 662 361 187

Delegatura w Koninie
ul. Św. Maksymiliana Kolbe 3
62-510 Konin
Karol Świderski – starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Poznaniu
tel. 780 386 111

Delegatura w Lesznie
Pl. Kościuszki 4
64-100 Leszno
Agnieszka Rzepka – starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Poznaniu
tel. 780 386 098

Delegatura w Pile
ul. Dzieci Polskich 26
64-920 Piła
Elżbieta Piętka – starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Poznaniu
tel. 780 386 091

20 września 2018

Wizytatorzy wspierający pracę szkół i placówek

  • Wydział Nadzoru Pedagogicznego w Poznaniu – miasto Poznań, powiaty: gnieźnieński, międzychodzki, obornicki, poznański, szamotulski, średzki, śremski, wrzesiński
  • Delegatura w Kaliszu – miasto Kalisz, powiaty: jarociński, kaliski, kępiński, krotoszyński, ostrowski, ostrzeszowski, pleszewski
  • Delegatura w Koninie – miasto Konin, powiaty: kolski, koniński, słupecki, turecki
  • Delegatura w Lesznie – miasto Leszno, powiaty: gostyński, grodziski, kościański, leszczyński, nowotomyski, rawicki, wolsztyński
  • Delegatura w Pile – powiaty: chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, pilski, wągrowiecki, złotowski