1 lutego 2017

Sprawy Kuratorium Oświaty

Zadanie Imię i nazwisko Telefon
Informacja dla prasy Karolina Adamska 780 386 020
Ewaluacje Wydział Nadzoru Pedagogicznego 61 670 40 87
Kontrole planowe i doraźne Wydział Nadzoru Pedagogicznego 61 670 40 87
Edukacja specjalna Wydział Nadzoru Pedagogicznego 61 670 40 87
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne Mirosława Abreu-Diaz 780 386 081
Sprawy uczniów i wychowanków Wydział Nadzoru Pedagogicznego 61 670 40 87
Nadanie uprawnień szkoły publicznej Ewa Cejza
Krzysztof Krajewski
780 386 045
780 386 044
Konkursy tematyczne i patronaty Wydział Rozwoju Edukacji 61 670 40 85
Akredytacja placówek doskonalenia nauczycieli Marzena Szułczyńska 780 386 027
Akredytacja form kształcenia ustawicznego Marzena Szułczyńska 780 386 027
BIP – ogłoszenia o konkursie na stanowisko dyrektora Krystyna Brych-Rajman 780 386 030
Konkursy przedmiotowe Anna Bzowska 882 163 416
Dofinansowanie imprez oświatowych Małgorzata Nowek 780 386 024
Uznawanie wykształcenia uzyskanego za granicą Ewelina Wysocka 61 670 40 86
Legalizacja świadectw i indeksów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą Ewelina Wysocka 61 670 40 86
Awans zawodowy nauczyciela dyplomowanego Zofia Nowak
Bartosz Popiołek
Jakub Przybylski
780 386 046
662 359 687
780 386 047
Nagrody, odznaczenia i ordery Zofia Nowak 780 386 046
Honorowy profesor oświaty Jakub Przybylski 780 386 047
Kwalifikacje zawodowe nauczycieli Bartosz Popiołek 662 359 687
Lustracja kandydatów ubiegających się o stanowisko dyrektora szkoły Jakub Przybylski 780 386 047
Programy rządowe Beata Rokus-Stawińska
Małgorzata Wolińska
Katarzyna Zarzyńska
780 386 042
780 386 040
780 386041
System Informacji Oświatowej Agnieszka Sobocka 780 386 024
Sprawy archiwalne Przemysław Janiszewski
Edwarda Król
Tomasz Bączkiewicz
784 437 330
780 386 012
Rzecznik Dyscyplinarny dla Nauczycieli przy Wojewodzie Wielkopolskim Mariusz Stróżewski 784 919 705
Przewodnicząca Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Wielkopolskim Małgorzata Buchert 882 161 269
Wypoczynek dzieci i młodzieży Alicja Rajewicz
Anna Wujkowska
604 195 147
780 386 031
Zgody na prowadzenie kursów dla kierowników wypoczynku oraz kursów dla wychowawców kolonijnych Wydział do Spraw Nauczycieli i Sieci Szkół 61 670 40 86
Kursy pedagogiczne dla instruktorów praktycznej nauki zawodu Wydział do Spraw Nauczycieli i Sieci Szkół 61 670 40 86
Kwalifikacyjne kursy zawodowe Marzena Szułczyńska 780 386 027
Skargi i inicjatywy obywatelskie Danuta Hyżak
Bernadeta Polak
780 386 032
780 386 033
Wypadki ciężkie, śmiertelne i zbiorowe Joanna Borowicz 780 386 029