5 października 2018

Zespół ds. rekrutacji

W Kuratorium Oświaty w Poznaniu działa Zespół ds. rekrutacji do szkół ponadpodstawowych, dotychczasowych trzyletnich liceów ogólnokształcących i dotychczasowych czteroletnich techników na rok szkolny 2019/2020

e-mail: reformaedukacji@ko.poznan.pl

Kuratorium Oświaty w Poznaniu
Pl. Wolności 18, III piętro
61-739 Poznań
Wydział do Spraw Nauczycieli i Sieci Szkół
Joanna Borowicz – koordynator zespołu, starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Poznaniu
tel. 780 386 029

 

Kuratorium Oświaty w Poznaniu
ul. Kościuszki 93
61-716 Poznań

Wydział Nadzoru Pedagogicznego
Barbara Zatorska – starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Poznaniu
tel. 780 386 050
Agata Herda – wizytator Kuratorium Oświaty w Poznaniu
tel. 780 386 079

Wydział Rozwoju Edukacji
Grażyna Pogonowska – starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Poznaniu (konkursy przedmiotowe)
tel. 780 386 057
Jarosław Biegała – starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Poznaniu (wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych)
tel. 780 386 021

Delegatura w Kaliszu
ul. Kolegialna 4
62-800 Kalisz
Anna Piotrowska – starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Poznaniu
tel. 662 361 187

Delegatura w Koninie
ul. Św. Maksymiliana Kolbe 3
62-510 Konin
Karol Świderski – starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Poznaniu
tel. 780 386 111

Delegatura w Lesznie
Pl. Kościuszki 4
64-100 Leszno
Agnieszka Rzepka – starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Poznaniu
tel. 780 386 098

Delegatura w Pile
ul. Dzieci Polskich 26
64-920 Piła
Elżbieta Piętka – starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Poznaniu
tel. 780 386 091