1 kwietnia 2020

Arkusze do egzaminu próbnego dla ósmoklasisty – języki nowożytne

Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne przygotowały materiały do przeprowadzenia próbnego egzaminu ósmoklasisty Zachęcamy do spróbowania swoich sił. Dziś 3. dzień – języki nowożytne.

Więcej informacji