8 kwietnia 2020

Arkusze do próbnego egzaminu maturalnego – poziom rozszerzony: historia, język białoruski, litewski, ukraiński, kaszubski

Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne przygotowały materiały do przeprowadzenia próbnego egzaminu maturalnego. Zachęcamy do spróbowania swoich sił.

Więcej informacji