8 maja 2020

Terminy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 – konsultacje

Nowe terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021, terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych – to główne kwestie ujęte w projekcie harmonogramu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Dnia 8 maja br. MEN przekazuje go do konsultacji.

Uwagi i opinie należy przekazywać drogą elektroniczną na adres mailowy konsultacje_rekrutacja@men.gov.pl do 13 maja br. do godz. 12.00.

Więcej informacji: MEN

Zachęcamy do udziału w konsultacjach.

Załączniki