styczeń 26, 2017

26 stycznia 2017

Informacje podstawowe dotyczące pilotażu programowania

W obecnych czasach komputeryzacja ma ogromny wpływ na zmiany zachodzące w nauce i edukacji. Kształcenie tylko umiejętności korzystania z aplikacji komputerowych oraz komunikacji w sieci jest niewystarczające, ponieważ informatyka, a w szczególności programowanie mają zastosowanie we wszystkich obszarach naszego życia. Umiejętność programowania jest uważana za jedną z podstawowych kompetencji XXI wieku. Rozwija logiczne i abstrakcyjne […]

26 stycznia 2017

Informacje w języku angielskim o uznawaniu uzyskanego za granicą wykształcenia – Ministerstwo Edukacji i Nauki

Na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki w zakładce Recognition of foreign school certificates and diplomas in Poland zostały umieszczone informacje o aktualnym trybie, zasadach i procedurach uznawania wykształcenia uzyskanego w zagranicznym systemie oświaty, wraz z tekstami przepisów w języku angielskim.

26 stycznia 2017

Posiedzenie komisji Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski

Dnia 25 stycznia br. w Poznaniu odbyło się posiedzenie Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski, poświęcone wdrażanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej reformie oświaty. Gośćmi spotkania byli: Wielkopolski Wicekurator Oświaty Zbigniew Talaga oraz Zastępca Dyrektora Wydziału Organizacji Szkół i Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli Elżbieta Smagała. Członkowie komisji mieli do przedstawicieli Kuratorium Oświaty […]