styczeń 29, 2017

29 stycznia 2017

Dzieciństwo bez przemocy – dobre praktyki i rekomendacje

W ramach projektu Rady Państw Morza Bałtyckiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Prawa, Równość i Obywatelstwo 2014-2020 – „Dzieciństwo bez przemocy. Odejście od stosowania kar cielesnych w Regionie Morza Bałtyckiego” został opracowany zestaw materiałów pomocniczych dla m.in. rodziców, dzieci, praktyków i rzeczników. Materiały są dostępne na stronie internetowej Rzecznika Praw Dziecka.