styczeń 2017

29 stycznia 2017

Dzieciństwo bez przemocy – dobre praktyki i rekomendacje

W ramach projektu Rady Państw Morza Bałtyckiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Prawa, Równość i Obywatelstwo 2014-2020 – „Dzieciństwo bez przemocy. Odejście od stosowania kar cielesnych w Regionie Morza Bałtyckiego” został opracowany zestaw materiałów pomocniczych dla m.in. rodziców, dzieci, praktyków i rzeczników. Materiały są dostępne na stronie internetowej Rzecznika Praw Dziecka.

28 stycznia 2017

Konferencja „Małe szkoły w systemie edukacji”

Dnia 27 stycznia br. w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu odbyła się konferencja dla jednostek samorządu terytorialnego „Małe szkoły w systemie edukacji”. Konferencję otworzyła Wicewojewoda Wielkopolski pani Marlena Maląg wprowadzając zebranych w założenia polityki oświatowej Państwa. Wielkopolski Kurator Oświaty pani Elżbieta Leszczyńska omówiła znaczenie i funkcjonowanie małych szkół w zreformowanym systemie edukacji. W województwie wielkopolskim jest […]

26 stycznia 2017

Informacje podstawowe dotyczące pilotażu programowania

W obecnych czasach komputeryzacja ma ogromny wpływ na zmiany zachodzące w nauce i edukacji. Kształcenie tylko umiejętności korzystania z aplikacji komputerowych oraz komunikacji w sieci jest niewystarczające, ponieważ informatyka, a w szczególności programowanie mają zastosowanie we wszystkich obszarach naszego życia. Umiejętność programowania jest uważana za jedną z podstawowych kompetencji XXI wieku. Rozwija logiczne i abstrakcyjne […]

26 stycznia 2017

Informacje w języku angielskim o uznawaniu uzyskanego za granicą wykształcenia – Ministerstwo Edukacji Narodowej

Na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakładce Recognition of foreign school certificates and diplomas in Poland zostały umieszczone informacje o aktualnym trybie, zasadach i procedurach uznawania wykształcenia uzyskanego w zagranicznym systemie oświaty, wraz z tekstami przepisów w języku angielskim.