kwiecień 12, 2019

12 kwietnia 2019

Wydawanie decyzji przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie uznania wykształcenia uzyskanego za granicą

Informacja dotycząca wydawania przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty decyzji w sprawie uznania świadectwa lub innego dokumentu albo potwierdzenia wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki uzyskanych w zagranicznym systemie oświaty   Podstawa prawna 93 – 93c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2018 r. poz. 1457 ze zm.). Ustawa z dnia […]