czerwiec 24, 2019

24 czerwca 2019

Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom – niekorzystne zjawiska atmosferyczne 2019-2021

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w latach 2019–2021 (Dz.U. poz. 1075).

24 czerwca 2019

Program pomocy dzieciom i uczniom – niekorzystne zjawiska atmosferyczne 2019-2021

Rządowy program pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w latach 2019-2021   Załączniki program Data: 2019-06-24, rozmiar: 3 MB