grudzień 2, 2019

2 grudnia 2019

Obowiązek informacyjny RODO – wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej

Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, zwane dalej „rozporządzeniem RODO”, przekazuje się następujące informacje: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wielkopolski Kurator Oświaty. Dane do kontaktu: listownie Wielkopolski Kurator Oświaty, ul. Kościuszki 93, 61-716 Poznań lub przez email: sekretariat.wko@ko.poznan.pl. We wszelkich sprawach związanych z ochroną […]

2 grudnia 2019

Wypoczynek – ważna zmiana

Szanowni Państwo organizatorzy wypoczynku Informujemy, że od 15 listopada 2019 r. organizatorzy wypoczynku, zgłaszając wypoczynek za pośrednictwem systemu bazy wypoczynku, mogą korzystać z kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz  „potwierdzonego profilu zaufanego e-PUAP”.