luty 12, 2020

12 lutego 2020

Konferencja „Dzieci i młodzież w sieci. Funkcjonowanie i przeciwdziałania zagrożeniom”

Dnia 11 lutego 2020 r. – Wojewoda Wielkopolski Łukasz Mikołajczyk powołał Zespół ds. Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży. Głównym celem zespołu jest wypracowanie systemowych rozwiązań w zakresie ochrony dzieci i młodzieży przed zagrożeniami związanymi z dostępem do Internetu. Interdyscyplinarny zespół ma się skupić na zagrożeniach wynikających z uzależnienia, cyberprzemocy, szkodliwych treści o charakterze seksualnym czy związanych z pornografią […]

12 lutego 2020

XLIX edycja Turnieju Budowlanego „Złota Kielnia”

Dnia 7 lutego 2020 r. Wielkopolski Kurator Oświaty Elżbieta Leszczyńska wzięła udział w uroczystości ogłoszenia wyników i wręczenia nagród oraz dyplomów laureatom XLIX edycji Turnieju Budowlanego „Złota Kielnia”. Jest to jeden z nielicznych konkursów przeznaczony dla uczniów Branżowych Szkół I Stopnia. Laureaci i finaliści uzyskują zwolnienie z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie z kwalifikacji dwuliterowych […]