marzec 9, 2020

9 marca 2020

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym – ARCHIWUM

Uczniowie, którzy uzyskali tytuł laureata, finalisty lub zajęli odpowiednio wysokie miejsce w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych w poprzednich latach szkolnych, zachowują swoje uprawnienia w procesie bieżącej rekrutacji, pomimo że nie zostały one uwzględnione w załączniku do aktualnego Zarządzenia Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. Załączniki do Zarządzeń Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z lat poprzednich zawierają wykazy zawodów wiedzy, artystycznych […]