kwiecień 6, 2020

6 kwietnia 2020

„Szkoła z TVP” – komunikat Wielkopolskiego Kuratora Oświaty

Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Szkół i Placówek Oświatowych województwa wielkopolskiego Wielkopolski Kurator Oświaty w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wzmocnił wspomaganie pracy szkół i placówek oświatowych. Dziękuję Państwu Dyrektorom i Nauczycielom za ciężką, wytrwałą, codzienną pracę, organizowanie i realizowanie zdalnego nauczania dzieci i młodzieży. […]