kwiecień 16, 2020

16 kwietnia 2020

Publikacja UAM w zakresie zdalnego nauczania

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele, W związku z potrzebą rozwijania umiejętności zdalnego nauczania przez nauczycieli zachęcamy Państwa do korzystania zarówno z przykładów dobrej praktyki, jak też do pogłębiania wiedzy pedagogicznej z zakresu różnych strategii  dydaktycznych. Poniżej przekazujemy Państwu link do publikacji Strategia Kształcenia Wyprzedzającego przygotowanej przez zespół pracowników UAM oraz nauczycieli szkół. Publikacja, chociaż w części praktycznej […]