Sierpień 7, 2020

7 sierpnia 2020

Opiniowanie zmian do arkuszy organizacji publicznych przedszkoli i publicznych szkół – rok szkolny 2020/2021

    Szanowni Państwo Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Starostowie, Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie oraz osoby prowadzące publiczne szkoły i przedszkola województwa wielkopolskiego   Dotyczy:   opiniowania zmian w arkuszach organizacji publicznych szkół i przedszkoli na rok szkolny 2020/2021   W związku z koniecznością uzyskania opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny w przypadku wprowadzenia do dnia 30 września br. zmian do […]