Sierpień 19, 2020

19 sierpnia 2020

Wolne miejsca w liceach ogólnokształcących, technikach i branżowych szkołach I stopnia

Rodzice Kandydaci do szkół ponadpodstawowych Wielkopolski Kurator Oświaty udostępnia informacje o wolnych miejscach w liceach ogólnokształcących, technikach i branżowych szkołach I stopnia na terenie województwa wielkopolskiego. Wykaz wolnych miejsc sporządzony został na podstawie danych przekazanych do Kuratorium Oświaty w Poznaniu przez dyrektorów ww. szkół 19 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00. Dane będą aktualizowane. Wolne miejsca […]

19 sierpnia 2020

Wyrażanie zgody na zatrudnienie nauczycieli nieposiadających wymaganych kwalifikacji do zajmowania danego stanowiska oraz osób niebędących nauczycielami – rok szkolny 2020/2021

Kuratorium Oświaty w Poznaniu uprzejmie informuje, że w sprawie wyrażania zgody przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty na zatrudnienie w roku szkolnym 2020/2021 w szkołach nauczycieli nieposiadających wymaganych kwalifikacji do zajmowania danego stanowiska oraz osób niebędących nauczycielami zostały przyjęte następujące procedury: Procedura wyrażania zgody przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty na zatrudnienie w szkołach nauczycieli nieposiadających wymaganych kwalifikacji do zajmowania danego stanowiska […]