Sierpień 24, 2020

24 sierpnia 2020

Projekt „Opracowanie i upowszechnianie narzędzi diagnostycznych wspierających pomoc psychologiczno-pedagogiczną”

Instytut Psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie realizuje projekt „Opracowanie i upowszechnianie narzędzi diagnostycznych wspierających pomoc psychologiczno-pedagogiczną – obszar osobowościowy i emocjonalno-społeczny”. Celem projektu jest opracowanie narzędzi diagnostycznych do wszechstronnego opisu osobowości i funkcjonowania emocjonalno-społecznego dzieci oraz młodzieży, które będą stanowiły wsparcie dla specjalistów poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej […]

24 sierpnia 2020

Aplikacja STOP COVID ProteGO Safe

Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski i Główny Inspektor Sanitarny Jarosław Pinkas skierowali do rodziców uczniów specjalny list, w którym zachęcili do zainstalowania aplikacji ProteGo Safe. Szefowie MEN i GIS podkreślili, że narzędzie to pozwala ograniczać ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa i wspiera bezpieczny powrót dzieci do szkół. Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/protegosafe. Szczegółowe informacje znajdują się również […]