wrzesień 2020

21 września 2020

Zasady udostępniania danych z bazy danych SIO

Kuratorium Oświaty w Poznaniu informuje, że powszechnie dostępne zestawienia statystyczne z bazy danych SIO są publikowane na stronach: 1. Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych (RSPO) https://rspo.gov.pl/ 2. Portalu Otwarte Dane (należy wybrać filtr: dostawca danych – Ministerstwo Edukacji i Nauki) https://dane.gov.pl/dataset 3. Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego (po wybraniu dziedziny: szkolnictwo) https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start 4. Centrum […]

6 września 2020

Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów

Ministerstwo Edukacji Narodowej, we współpracy z organizacjami pozarządowymi, innymi resortami i instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo, przygotowało poradnik Bezpieczna szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów. Materiał to kompendium wiedzy na temat rozpoznawania sytuacji zagrożeń i reagowania na nie. Poradnik jest przeznaczony dla dyrektorów szkół, nauczycieli, rodziców i uczniów. Szczegółowe […]