wrzesień 2020

29 września 2020

10-lecie Katolickiego Centrum Edukacji i Kultury im. św. Jana Pawła II w Śremie

Dnia 24 września 2020 r. Wielkopolski Kurator Oświaty Robert Gaweł wziął udział w 10-leciu istnienia Katolickiego Centrum Edukacji i Kultury im. św. Jana Pawła II w Śremie. Obchody te były zwieńczeniem całego cyklu wydarzeń rocznicowych, zaplanowanych głównie na poprzedni rok szkolny. Rozpoczęły się Mszę Świętą dziękczynną za 10 lat działalności. Następnie w  auli szkolnej, odbyła […]

26 września 2020

Wykaz organizatorów kursów na kierownika i na wychowawcę wypoczynku

Podstawa prawna: art. 92q ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2021 poz. 1915, z późn. zm.) oraz § 9 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz.U. poz.452, z późn. zm.). Najważniejsze informacje: prowadzenie kursów nie wymaga zgody Wielkopolskiego Kuratora […]

25 września 2020

Otwarcie „Przystanku Historia” – Centrum Edukacyjnego IPN w Poznaniu

Dnia 24 września 2020 r. Wielkopolski Kurator Oświaty Robert Gaweł wziął udział w spotkaniu inaugurującym działalność „Przystanku Historia” – Centrum Edukacyjnego IPN w Poznaniu. Uroczystego otwarcia dokonał prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Jarosław Szarek. Podczas uroczystości zasłużonym działaczom „Solidarności” wręczone zostały  Krzyże Wolności i Solidarności. Spotkanie poświęcone było wybitnej postaci zamordowanego przez Niemców w 1943 […]

24 września 2020

Prawa i obowiązki rodziców

Dziecko pozostaje pod władzą rodzicielską, ponieważ nie jest zdolne do samodzielnego prowadzenia swoich spraw. Z tego względu wymaga pomocy i ochrony ze strony osób dorosłych. Taką pomoc i ochronę zarazem ma dziecku gwarantować przysługująca rodzicom władza rodzicielska. Władza rodzicielska to prawa i obowiązki rodziców względem dziecka. W związku z dużym zainteresowaniem problematyką Praw Rodziców i […]

24 września 2020

Portal OSE IT Szkoła

OSE IT Szkoła to platforma edukacyjna z dostępem do bezpłatnych materiałów i kursów e‑learningowych. Szkolenia z zakresu m.in. bezpiecznego korzystania z internetu, sztucznej inteligencji, programowania czy baz danych skierowane są zarówno do uczniów, jak i nauczycieli. Portal OSE IT Szkoła powstał z połączenia znanego i lubianego przez użytkowników portalu IT Szkoła z zasobami Ogólnopolskiej Sieci […]

24 września 2020

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Kuratorium Oświaty w Poznaniu Kuratorium Oświaty w Poznaniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Kuratorium Oświaty w Poznaniu. Data publikacji strony internetowej: 2009-12-18 Data ostatniej istotnej aktualizacji: […]

22 września 2020

Powołanie Wielkopolskiego Kuratora Oświaty

Wojewoda Wielkopolski Pan Łukasz Mikołajczyk wręczył 22 września br. Panu Robertowi Gawłowi, podpisany przez Ministra Edukacji Narodowej, akt powołania na stanowisko Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. Pan Robert Gaweł z wykształcenia jest historykiem i nauczycielem, absolwentem Wydziału Historycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 1991 do 2014 roku pracował jako nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie […]

22 września 2020

Bezpłatna platforma do wspomagania nauki wychowania fizycznego

Bezpłatna platforma do wspomagania nauki wychowania fizycznego jest dostępna na stronie internetowej pod adresem: http://ewf.edu.pl – innowacyjny, autorski system generowania lekcji WF w związku z COVID 19. Rozwiązanie to stanowi alternatywę dla zajęć WF. Dzięki niemu nauczyciele WF mogą pracować zdalnie ze swoimi uczniami, a w czasie normalnej stacjonarnej pracy platforma jest uzupełnieniem merytorycznym dla nauczycieli […]

22 września 2020

Programy stypendialne dla młodzieży

Program stypendialny „Klasa” Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci Program stypendialny Fundacji EFC EducationUSA – szkolnictwo wyższe w Stanach Zjednoczonych Program Flex dla uczniów – nauka w amerykańskiej szkole średniej Program stypendialny IKEA FAMILY Fundusz Stypendialny Talenty dla uczniów i studentów Stypendia pomostowe Serwis mojestypendium.pl – wyszukiwarka stypendiów i staży Projekt Społeczny „Dzwonek na obiad”