Wrzesień 2, 2020

2 września 2020

Zasady udziału finansowego Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w kosztach organizacji przedsięwzięć edukacyjnych

Udział finansowy Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w kosztach organizacji olimpiad, konkursów, turniejów, przeglądów oraz innych form współzawodnictwa i prezentacji osiągnięć uczniów na obszarze województwa wielkopolskiego oznacza pokrycie części uzasadnionych i uznanych przez Kuratora określonych kosztów danego przedsięwzięcia. Udziałem finansowym Wielkopolskiego Kuratora Oświaty mogą być objęte przedsięwzięcia, które: sprzyjają rozwojowi i popularyzacji zainteresowań uczniów; kształtują właściwe postawy, aktywność […]

2 września 2020

Wojewódzka inauguracja roku szkolnego w Złotowie

Tegoroczna wojewódzka inauguracja roku szkolnego 2020/2021 odbyła się w Złotowie. Gospodarzem uroczystości był Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II. Z uczniami i kadrą nauczycielską spotkał się wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk, p.o. wielkopolskiego kuratora oświaty Zbigniew Talaga oraz starosta złotowski Ryszard Goławski. Więcej informacji na stronie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.