wrzesień 2, 2020

2 września 2020

Wojewódzka inauguracja roku szkolnego w Złotowie

Tegoroczna wojewódzka inauguracja roku szkolnego 2020/2021 odbyła się w Złotowie. Gospodarzem uroczystości był Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II. Z uczniami i kadrą nauczycielską spotkał się wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk, p.o. wielkopolskiego kuratora oświaty Zbigniew Talaga oraz starosta złotowski Ryszard Goławski. Więcej informacji na stronie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.