wrzesień 17, 2020

17 września 2020

Konferencja regionalna „Zawodowcy na start” w Szczecinie

W dniu 15 września 2020r. w Centrum Kultury Euroregionu Stara Rzeźnia w Szczecinie, zorganizowana została Konferencja regionalna „Zawodowcy na start”. Temu istotnemu wydarzeniu patronowało Kuratorium Oświaty w Szczecinie i Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. W konferencji uczestniczyła Renata Jocz – wizytator i koordynator ds. kształcenia zawodowego – reprezentująca Kuratorium Oświaty w Poznaniu. Tematykę przedsięwzięcia skoncentrowano na […]